Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗОП И ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 44 ОТ ЗОП

 

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за закупуване на софтуерни продукти.

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за избор на изпълнител за извършване на дейности по абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ-Бургас през 2020 г.

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за избор на изпълнител за осъществяване на охрана на сграда на РЗИ-Бургас за срок от 2 години по две позиции: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на сграда на РЗИ-Бургас“, Обособена позиция № 2 “Охрана със сигнално – охранителна техника и видеонаблюдение на сграда на РЗИ-Бургас“, чрез директно възлагане, по реда на чл. 20, ал.4, т.2 , Приложение №2 от ЗОП.

 

ПОКАНА към всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти на доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на IP инфрачервена (термо) видео камера.

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768