Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Информация относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 /нуклеозидно модифицирана/ - Листовка

Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 /нуклеозидно модифицирана/ - Кратка характеристика на продукта

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.

Съобщение до всички лечебни заведения на територията на област Бургас:-От 15.10.2020 г. се въвежда в експлоатация Информационната система за контрол на медицинската експертиза

         *Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

          *Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

             *Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/

Споразумение между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Механизъм.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЩИ КОНСУЛТИРАНЕ И БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ, в изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ И сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020г.

На вниманието на ОПЛ - Изменения в Националния имунизационен календар /считано от 01.01.2020г./

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

На вниманието на общопрактикуващите лекари и специалисти от лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ от регион Бургас

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания

Информация относно легионерска болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017-2020г   Наръчник за родители РМШ

Недопускане на местно разпространение на малария, чрез ранно откриване на болни от малария и паразитоносители сред лицата, пристигащи от маларийни райони. Информация за разпространението на вектори на инфекциозни болести с медицинско значение в област Бургас

Списък на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на диспансеризация (Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 и Приложение № 10 към чл. 21,ал.1): и Списък на заболяванията при деца и лица над 18г., за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация (Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 и Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2) по Наредба № 8 от 03.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020г.

РАДИАЦИОНЕН РИСК ОТ ОБЛЪЧВАНЕТО ОТ РАДОН В СГРАДИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Актуална информация за граждани на ЕС и пътуващите до региони с местно предаване на вируса зика с последни препоръки за предпазване на бременни и връщащи се от региони с местно предаване на вируса зика

0800 13 454 Зелен телефон

Правила, при които българските граждани и тези на страни - членки на Европейския съюз могат да ползват медицинска помощ - "BG вариант"; "ENG вариант"; "Списък на лечебните заведения за болнична помощ"; "Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ".

Лаборатория по „Вирусология” - медицински изследвания.

Информация за "Е - добавките" в храните


съобщения

25.01.2021 Трихинелоза

19.01.2021 Прессъобщение за работна среща на 18.01.2021 с Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в РЗИ-Бургас

01.12.2020 г.  1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН

17.11.2020 г. На вниманието на гражданите: Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ /СПИН / - КАБКИС няма да работи за неограничен период от време поради извънредната обстановка!

16.11.2020 г. 19 ноември - Международен ден без тютюнопушене   Онлайн обучение на 17.11.2020 /вторник/ от 19ч на тема: ХОББ - отвъд тютюнопушенето

Брошура - Да защитим правата си!

Разпространение на рисков фактор тютюнопушене 2019/2020 - Анализ

22.10.2020 г. Уважаеми клиенти, във връзка с планирани ремонтни дейности на ЕВН Бургас, на 23.10.2020 /петък/, в сградата на РЗИ - Бургас няма да има ел. захранване от 08.30 до 17.00 ч. Предвид това в деловодството и фронт офиса на инспекцията няма да се обслужват граждани, ще бъде затруднена и работата по събиране и даване на информация по телефоните.

22.10.2020 г. Провеждане на кръгла маса на 23.10.2020г. /петък/ от 11:00ч. в гр. Бургас в Морско казино, зала „Георги Баев” по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18г. в Република България за 2020 година

21.10.2020 г. 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата

21.10.2020 г. 20 октомври - Световен ден за борба с йоддефицитните заболявания

09.10.2020 г. 10 октомври - Световен ден на психичното здраве

02.10.2020 г. Информация до всички заинтересовани лечебни заведения на територията на област Бургас: РЗИ-Силистра е обявила обществена поръчка за изпълнители на дейности по Национален план за действие за периода 2015-2020 за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020: предоставен е мобилен мамограф от МЗ на РЗИ-Силистра за извършване на мамографски прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения. Информация за договорните условия е публикувана в профила на купувача на РЗИ-Силистра на адрес: http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT0000DBA6?OpenDocument Желаещите могат да се свържат чрез електронна поща info@rzi-silistra.com или на телефон 086/816 111 И. Ангелова – директор на дирекция АПФСО

29.09.2020 г. 29.09.2020 - Световен ден на сърцето   Съобщение до пациентите и медицинската общност

23.09.2020 г. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на децата  Дентални лекари по общини

09.09.2020 г. Влияние на основните атмосферни замърсители върху здравето на населението

04.09.2020 г. 7 септември - Международен ден на чистия въздух за синьо небе

04.08.2020 г. Световна седмица на кърменето - 1 - 7 август 2020

27.07.2020 г. Салмонелоза

20.07.2020 г. Профилактика на стомашно – чревни инфекции

03.07.2020 г. ЦСМП-Бургас търси да назначи медицински специалисти

10.06.2020 г. РЗИ – Бургас организира провеждане на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ /ДДД/

04.06.2020 г. COVID-19 и остеопорозата

29.05.2020 г. 31 май 2020 - Световен ден без тютюн  

Плакат 1   Плакат 2   Плакат 3          Tutunopusheneto.mp4

Регламент на конкурс за плакат "Да говорим открито за последствията от тютюна"

19.05.2020 г. 19 май - Европейски ден за борба със затлъстяването

10.05.2020 г. 10 май - Световен ден за движение

27.04.2020 г. Марсилска треска

22.04.2020 г. 22 април - Международен ден на Земята

13.04.2020 г. Хранене през пролетта

20.03.2020 г. 22 март - Световен ден на водата

11.03.2020 г. Заповед № РД-01-36/11.03.2020 за отмяна на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Бургас, считано от 13.03.2020

02.03.2020 г. Противоепидемични мерки за територията на област Бургас

21.02.2020 г. Скарлатина

13.02.2020 г. Информация за разпространението на ХИВ в България

13.02.2020 г. Свети Валентин - Ден на влюбените 14 февруари 2020       Дейности 

10.02.2020 г. Обобщен анализ на анкетно проучване за ниво на здравни знания и нагласи на тема "ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции", сред ученици от гр. Бургас, през 2019г

05.02.2020 г. Заповед №РД -01-19/05.02.2020 понижаване на заболяемостта от грип и ОРЗ

04.02.2020 г. Световен ден за борба с рака -4 февруари

  31.01.2020 г. Продължават въведените противоепидемични мерки на територията на област Бургас

24.01.2020 г. Противоепидемични мерки за територията на област Бургас

13.12.2019 г. Зимни депресии

06.12.2019 г.  „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза 09-13.12.2019 Мото „Свят без туберкулоза”

28.11.2019 г. 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН

21.11.2019 г. Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити - анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и СПИ през периода 22.11-29.11.2019г. в РЗИ-Бургас

19.11.2019 г. 21 ноември 2019 - Международен ден без тютюнопушене

14.11.2019 г. Провеждане на здравно-информационна кампания за превенция на социално значими заболявания - диабет и затлъстяване

11.11.2019 г. На вниманието на ОПЛ - Изменения в Националния имунизационен календар /считано от 01.01.2020г./

11.11.2019 г. Националната кампания „Да! За живот!“    Плакат

07.11.2019 г. 7 ноември - Европейски ден на радон 2019г. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради"!     Радон на работните места

18.10.2019 г. 20 октомври 2019 - Световен ден за борба с остеопорозата

16.10.2019 г. 16 октомври - Световен ден на прехраната

15.10.2019 г. На вниманието на гражданите - информация, относно грипен сезон 2019 - 2020

11.10.2019 г. Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст от 04 октомври до 30 ноември 2019    Дентални лекари по общини

10.10.2019 г. Световен ден на психичното здраве - 10 октомври

27.09.2019 г.  Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.

27.09.2019 г. Информация от сайта на МЗ, относно изпълнението на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.

16.09.2019 г. От 16.09.2019г. до 20.09.2019г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД организира „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска от туберкулоза

02.09.2019 г. Западнонилска треска

29.08.2019 г. На вниманието на общопрактикуващите лекари: Заповед № РД-19-4/16.08.2019 г. на министъра за здравеопазването за определяне на броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения.

28.08.2019 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИТЕ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В изпълнение на писмо № 16-00-70/27.08.2019 г. на заместник - министър на здравеопазването Светлана Йорданова, относно промени в подзаконови нормативни актове в областта на наркотичните вещества Ви уведомявам, че в бр. 68 от 27.08.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 на наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг. за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.
С Преходни и заключителни разпоредби на проекта е извършена аналогична промяна в чл. 3 от Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол.
Следва всички лекарствени продукти съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени вещества да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

1 - 7  аВГУСТ  СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТо

17.07.2019 г. Профилактика на вирусен Хепатит тип А

 

09.07.2019 г. Опасни горещини

 

02.07.2019 г. Превантивна информация относно здравно-радиационен риск на плажната ивица на залив "Вромос"

 

28.06.2019 г. ЛИЦАТА, ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ИЛИ ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНИ ОТ ТЕЛК-БУРГАС В ПЕРИОДА ОТ 3 АВГУСТ 2018 г. ДО 11 ЮНИ 2019г., ИМАТ ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ. СРОКЪТ НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ Е ДО 11 ЮЛИ 2019Г.

 

26.06.2019 г. 26 юни - Международен ден за борба с наркоманиите  Ваканция без риск

 

18.06.2019 г. Трансмисивни инфекции, предавани от комари

 

10.06.2019 г. Инфекции, предавани с кърлежи

 

03.06.2019 г. 5 юни 2019 - Световен ден за опазване на околната среда

 

30.05.2019 г. 31 май 2019 - Световен ден без тютюн под мотото: "Здраве за белите дробове без тютюн" 

Анализ на анкетно проучване за разпространение на рисков фактор тютюнопушене сред ученици в област Бургас през 2019г.

Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/

 

28.05.2019 г. Благотворително бягане „Дари времето си на 5kmrun“ 2019 г.! Каузата: Със събраните средства от тази кампания, ще се закупи Термолегло за Отделението по неонатология на УМБАЛ гр. Бургас. РЗИ-Бургас подкрепя дарителската кампания на 5kmrun! В сградата на инспекцията в гр. Бургас, ул. Александровска 120, ет. 1 до касата е поставена кутия за дарения за желаещите да участват в кампанията!

 

23.05.2019 г. Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фарамацевтите

 

23.05.2019 г. Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

 

22.05.2019 г. Деца с повръщане в детска градина

 

16.05.2019 г. 19 май - Европейски ден за борба със затлъстяването 

Обобщен анализ на анкетно проучване за здравословно хранене на ученици от УВЗ в област Бургас

Обобщен анализ на анкетно проучване за физическата активност на учениците от УВЗ в област Бургас

Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години

 

13.05.2019 г. 17 май - Световен ден за борба с хипертонията 2019      ПЛАКАТ

 

09.05.2019 г. 10 май - Световен ден за движение

 

02.05.2019 г. Анализ на резултатите от проведена анкета през месец април 2019г. сред ученици от училища на територията на област Бургас, относно проучване на рисковите фактори и поведения свързани с употребата на алкохол

 

24.04.2019 г. Европейска имунизационна седмица 24-30 април 2019   Плакати

 

22.04.2019 г. 22 април - Световен ден на Земята! Кампания в защита на биологичните видове! Мото: "В природата нищо не съществува само"

 

03.04.2019 г. ПОКАНА за свикване на учредително събрание

На основание § 50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.), Регионална здравна инспекция – Бургас свиква първото общо учредително събрание на зъботехниците, упражняващи професията на територията на област Бургас.

 

29.03.2019 г. "Зона здраве" РЗИ-Бургас

 

21.03.2019 г. 22 март - Световен ден на водата

 

20.03.2019 г. 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата    Анкетно проучване

 

12.03.2019 г. РЗИ-Бургас организира провеждане на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДДД/

 

11.03.2019 г. От 18.03.2019г. до 22.03.2019г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД ще проведе „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза мото „Свят без туберкулоза”

 

05.03.2019 г. Националната референтна лаборатория потвърди случай на морбили в Бургас

 

01.03.2019 г. ПОКАНА за свикване на учредително събрание

На основание § 50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.), Регионална здравна инспекция – Бургас свиква първото общо учредително събрание на помощник-фармацевтите, упражняващи професията на територията на област Бургас.

 

19.02.2019 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № 30А-0133/18.02.2019 г. от маг.- фарм. Богдан Кирилов, Изпълнителен директор на ИАЛ в която се разпорежда да се блокират и изтеглят от складове за търговия на едро, аптеки и лечебни заведения наличните количества от лекарствения продукт Syresp syrup 2 mg/ml (INN Fenspiride) и се забранява снабдяването с лекарствения продукт Syresp syrup 2 mg/ml (INN Fenspiride) на територията на Република България па препоръка на Европейската Агенция по Лекарствата от 15.02.2019 г. за временно спиране на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи Fenspiride, поради потенциален риск за проблеми в сърдечния ритъм.

Заповед № 30А-0133/18.02.2019г.

 

19.02.2019 г. Морбили

 

13.02.2019 г. Кратка информация за разпространението на ХИВ в България

 

13.02.2019 г. ЦСМП Бургас обявява следни свободни работни места за лекари и специалисти по здравни грижи, както следва:

• Лекар с образователно-квалификационна степен – „магистър“ – 11 щатни бройки;
• Фелдшер с образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“ – 6 щатни бройки;
• Медицинска сестра с образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ – 5 щатни бройки.
За контакти: отдел „Управление на човешките ресурси“, 056 871 928

 

12.02.2019 г. 14 февруари 2019 - Ден на влюбените     Злоупотреба с алкохол   Обобщен анализ на анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи на тема "Семейно пламиране, сексуално и репродуктивно здраве" сред ученици от област Бургас

 

08.02.2019 г. РЗИ Бургас Ви уведомява, че се организира провеждане на квалификационен курс за изпълнители на ДДД дейности.

Курс за изпълнители на ДДД дейности ще се проведе при набиране на най-малко седем кандидати, отговарящи на изискванията на раздел II, чл.8, ал.2 от Наредба№1/05.01.2018г. на МЗ и МЗХГ за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Допълнителна информация може да получите на телефони 056/807406, 0878 891 879.

Лице за контакт: Виолета Иванова

04.02.2019 г. 4 февруари - Световен ден за борба с рака

01.02.2019 г. Заповед № РД-01-15/01.02.2019г. относно отмяна на противоепидемичните мерки на територията на област Бургас

18.01.2019 г. Заповед № РД-01-5/18.01.2019г. относно продължаване на противоепидемичните мерки на територията на област Бургас

14.01.2019 г. Заповед № РД-01-3/14.01.2019г. относно обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 15.01.2019г.

21.12.2018 г. Алкохолни отравяния

14.12.2018 г. Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниската физическа активност причиняват сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания и хронични белодробни болести

Солта-ползи и вреди за здравето

Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол

Препоръки за здравословно хранене за населението над 18 години в Република България

Препоръки за здравословно хранене на децата от 1 до 7 години

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

11.12.2018 г. Артериална хипертония

04.12.2018 г. От 10.12.2018г. до 14.12.2018г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД организира „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза, мото "Свят без туберкулоза"

15.11.2018г. от 26 до 30 ноември2018г.: Европейска седмица на ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ...

15.11.2018г. 15 ноември - Спри сега за по-добро здраве утре!

14.11.2018г. 15 ноември "Ден на отворените врати" за изследване на пушачи 

14.11.2018г. 15 ноември - Световен ден за борба с тютюнопушенето

09.11.2018г. 14 ноември - Световен ден за борба с дибета

24.10.2018г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас с писмо вх. № 07-00-07/23.10.2018г. от маг.-фарм. Богдан Кирилов, Изпълнителен директор на ИАЛ е приложена Заповед № 30А-0689/22.10.2018 за блокиране и изтегляне от складове за търговия на едро, аптеки, дрогерии и лечебни заведения на лекарствения продукт Ozurdex 700 mgs Intravitreal Implant /Dexamethasone/ с партиден номер Е 79222 и Е 79397 поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към II степен на риска за здравето, съгласно „Класификация на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008 г. на МЗ - несъответствия с изискванията за качество, които могат да предизвикат заболяване или липса на очакван ефект от лечението.

18.10.2018г. 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата

18.10.2018г. 20 октомври - Световен ден за борба с йоддефицитните заболявания

17.10.2018г. Покана-семинар на тема: „Популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания”      Листовка    Лекари по дентална медицина, извършващи силанизиране през 2018г. за област Бургас

16.10.2018г. 16 октомври - Световен ден на прехраната

08.10.2018г. 10 октомври - Световен ден за психично здраве

01.10.2018г. На вниманието на общопрактикуващи лекари и гражданини - считано от 01.10.2018 г. първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 01.10.2018 г. следва да се извършва с комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б -Infanrix-Hexa...

01.10.2018г. Профилактика на грипа - противогрипни ваксини

01.10.2018г. На вниманието на общопрактикуващи лекари и граждани - противоепидемични мерки за предотвратяване възникването на случаи и епидемични взривове от трихинелоза

28.09.2018г. 29 септември - Световен ден на сърцето под надслов "Моето сърце, твоето сърце"

27.09.2018г. Прессъобщение - Западнонилска треска

27.09.2018г. Регионална здравна инспекция – Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александовска“ №120, търси да назначи по служебно правоотношение на длъжност „инспектор“, по заместване на дългосрочно отсъстващ служител, на пълно работно време – 8 часа.

26.09.2018г. Избор на лечебно заведение за провеждане на профилактични прегледи на лица от ромски произход в населените места от Област Бургас по изпълнение на дейностите за 2018 г. към Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение№ 355 на Министерски съвет от 2016 г.

14.09.2018г. Пътна безопасност  Наръчник за родители

13.09.2018г. От 17.09.2018г. до 21.09.2018г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД ще се проведе „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза мото „Свят без туберкулоза”

07.09.2018г. Световен ден за профилактика на самоубийствата

31.08.2018 г. Във връзка със съществуващия риск от разпространение на Западно нилска треска...

27.08.2018 г. Прессъобщение - резултати от проверките на РЗИ-Бургас във връзка с мазутния разлив в созополския залив

20.08.2018 г. Анорексия и булимия

17.08.2018 г. Прессъобщение

13.08.2018 г. Прессъобщение

13.08.2018 г. Калолечението - ползи за здравето

08.08.2018 г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас с писмо вх. № 07-00-05/07.08.2018г. от проф. Асена Стоименова, д.ф.- Изпълнителен директор на ИАЛ е приложена Заповед № 30А-0482/07.08.2018 за освобождаване от блокиране и изтегляне на лекарствения продукт:Co-Sartoval 160 mg/25 mg film coated tablets с притежател на разрешение за употреба „Тева Фармасютикълс България“ ЕООД

07.08.2018 г. Национална Лятна АНТИСПИН кампания гр. БУРГАС

01.08.2018 г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас с писмо вх. № 07-00-04/30.07.2018г. от проф. Асена Стоименова, д.ф.- Изпълнителен директор на ИАЛ са приложени Заповеди за изтегляне на блокираните лекарствени продукти, съдържащи Валсартан. ЗАПОВЕДИ

01.08.2018 г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас с писмо вх. № 61-00-405/31.07.2018г. от проф. Асена Стоименова, д.ф.- Изпълнителен директор на ИАЛ е приложена Заповед № 30А-0461/25.07.2018 за блокиране и изтегляне от търговската мрежа на следните лекарствени продукти: Nortivan Neo 160 mg film-coated tablets, Nortivan Neo 80 mg film-coated tablets, притежателят на разрешение за употреба GEDEON RICHTER PLS, Унгария поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към I степен на риска за здравето, съгласно „Класификация на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008г. - несъответствия с изискванията за качество, представляващи потенциална опасност за живота и здравето на населението.          

31.07.2018 г. Световна седмица на кърменето 1-7 август

24.07.2018 г.  ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан: Писмо 07-00-04/24.07.2018 от Проф. А. Стоименова, Valsarcon,  Valsavil

10.07.2018 г. Уведомяваме Ви, че в РЗИ –Бургас с писмо вх. № 07-00-03/06.07.2018г. от доц. Асена Стоименова, д.ф.- Изпълнителен директор на ИАЛ са приложени Заповеди за блокиране и изтегляне от търговската мрежа на следните лекарствени продукти, съдържащи Валсартан.                            Списък на блокираните лекарствени продукти, съдържащи Валсартан

09.07.2018 г. Морбили

05.07.2018 г. Стомашно-чревни инфекции

15.06.2018 г. Ку-треска

11.06.2018 г. Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи

07.06.2018 г.  РЗИ-Бургас обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на обект- недвижим имот публична държавна собственост. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

04.06.2018 г. Световен ден на околната среда

29.05.2018 г.  Препоръки за действие при ухапване от кърлеж

28.05.2018 г. 31 май - Световен ден без тютюнопушене

18.05.2018 г. 19 май - Европейски ден за борба със затлъстяването

16.05.2018 г. 20 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ

11.05.2018 г. 17 май-Световен ден на хипертонията   Плакат

09.05.2018 г. 10 май-Световен ден за движение

04.05.2018 г. Лаймска болест

26.04.2018 г. Покана за пресконференция на тема: Европейска имунизационна седмица 23-29 април 2018

23 - 29 Април 2018 г. Европейска имунизационна седмица

1.Ваксините - ефективен инструмент,   2.Ваксините действат

3.Въпроси и отговори за имунизациите,    4.Глобално имунизационно покритие

5.Митове и факти за имунизациите,    6.Рискове, свързани с ваксина, заболяване, лечение

20.04.2018 г. 22 април - Световен ден на Земята

18.04.2018 г. Изложение „Зона здраве“ МОЛ Плаза гр. Бургас, 21-22 април 2018г.

12.04.2018 г. РЗИ-Бургас обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обект- недвижим имот публична държавна собственост. ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.03.2018 г. Морбили

20.03.2018г. 24 март - Световен ден за борба с туберкулозата   Дейности   Плакат

19.03.2018г. 22 март - Световен ден на водата   Брошура  ДГ "Славейче" гр. Айтос  ОУ "А.Г.Коджакафалията"   ОУ "Васил Априлов"

07.03.2018 г. Скарлатина

27.02.2018 г. Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване през 2018 г. за употреба на алкохол сред ученици от училища на област Бургас

21.02.2018 г. Информация на вниманието на желаещите да придобият специалност в сферата на здравеопазването:                                                                                                                                                 Във връзка с постъпило писмо в РЗИ-Бургас, относно изпълнението на Наредба № 1/22.01.2015 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазване, Ви информирам, че със Заповед № РК 36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София са определени местата за прием на специализанти по специалност „Обща медицина“, за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и неклинични специалности. Допълнителна информация може да намерите на сайта на Медицински университет София, отдел СДО и УБК или на адрес: www.mu-sofia.bg                                                         

Във връзка с получено в РЗИ-Бургас писмо от Директора на НЦОЗА доц. д-р Христо Хинков, относно придобиването на специалност в сферата на здравеопазването Ви информирам, че Национален център по обществено здраве и анализи е база за провеждане на обучение по следните неклинични медицински специалности:
Социална медицина и здравен мениджмънт
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
Комунална хигиена
Хранене и диетика
Трудова медицина
Санитарна химия
Медицинска санитарна физика
Санитарно инженерство
Допълнително информация може да намерите на адрес:
www.ncpha.government.bg

20.02.2018 г. Как да се предпазим от ехинококоза

19.02.2018 г. Обобщен анализ на анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи на тема "Семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве", сред ученици от област Бургас, през 2017 г.

13.02.2018 г. 14 февруари - Ден на влюбените  Дейности

05.02.2018 г. Полово-предаваните болести-мит, реална заплаха или вечната тема табу за хората?

05.02.2018г. Заповед № РД 15-68/05.02.2018 отменя действието на противоепидемичните мерки срещу разпространението на грипа във всичките му разновидности и острите респираторни заболявания на територията на област Бургас, считано от 05.02.2018 ...

29.01.2018г. Заповед № РД 15-62/28.01.2018 на Директора на РЗИ-Бургас - Действието на противоепидемичните мерки е в сила за периода от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително...

24.01.2018г. Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 24.01.2018г., като ...    Заповед № РД 15-60/24.01.2018

17.01.2018г. Профилактика на варицелата

06.12.2017г. Профилактика на салмонелоза

22.11.2017 г. РЗИ-Бургас организира провеждане на квалификационен курс за изпълнители на ДДД дейности. Курс за изпълнители на ДДД дейности ще се провежда при набиране на най-малко 5-ма кандидати, отговарящи на изискванията на раздел II, чл. 8 ал. 2 от Наредба №3/24.01.2005г. на МЗ /изм.бр. 14 от 15.02.2011г/. Допълнителна информация може да получите на телефон 056/807406, 0887819554. Лице за контакт: З. Цокова

17.11.2017 г. Информационен бюлетин за ХИВ

15.11.2017 г. 16 ноември – Международен ден за борба с тютюнопушенето „Пушенето и ти“!

13.11.2017 г. Министерство на здравеопазването, късометражни филми против тютюнопушенето по Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето:                 Денят на Яна  Невидимият    Пушенето на наргиле-факти и рискове за здравето

13.11.2017 г. Информация за епидемията от чума в Мадагаскар и мерки, които следва да се предприемат за намаляване риска от заразяване при пътуване в засегнатите райони

10.11.2017 г. Регионална здравна инспекция – Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александовска“ №120, търси да назначи по служебно правоотношение на длъжност „главен експерт“ в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве" (1 бр.), по заместване на дългосрочно отсъстващ служител, пълно работно време – 8 часа.

30.10.2017 г. През 2017г. РЗИ-Бургас продължава да работи по изпълнение задачите на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.     Попълнете анкета

27.10.2017 г. Резултатите от взетите проби на 26.10.2017г. /сутрин/ по микробиологични показатели...

26.10.2017 г. Във връзка с обилните валежи и последвалите наводнения на територията на общините Камено и Бургас...

23.10.2017 г. 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата   Съобщение

19.10.2017 г. 20 октомври - Световен ден за борба с йоддефицитните заболявания

10.10.2017 г. 10 октомври - Световен ден за психичното здраве                                                                        Стресът на работното място - личен и фирмен проблем

20.09.2017 г. Европейска седмица на спорта 23-30 септември 2017

20.09.2017 г. От 25.09.2017г. до 29.09.2017г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД организира „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза

13.09.2017 г. Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017

12.09.2017 г. Указания за издаване на медицински бележки удостоверяващи отсъствието на ученици от учебните заведения по медицински причини

07.09.2017 г.  На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето на човека:   Информация за задълженията на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено, съгласно въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества в концентрации по-високи от посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) №98/2013. 

 В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 е открита телефонна линия +359(02) 814 70 70 на националната точка за контакт Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Линк към интернет страницата: http://gdbop.bg/bg/polezno.

1. Насоки изготвени от Европейската Комисия за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества  

2.Листовка БГ      3.Листовка EN       4.Постер БГ     5.Постер EN

05.09.2017 г. 10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата

07.08.2017 г. Слънцето - полза и вреда

31.07.2017 г. Световна седмица на кърменето 31.07 – 06.08.2017г.

25.07.2017 г. ЦСМП Бургас търси да назначи на длъжност "Лекар" 10 лица с образователно-квалификационна степен магистър; на длъжност "Фелдшер" 6 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър; на длъжност "Медицинска сестра" 5 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър. Телефон за връзка със служител Човешки ресурси - 056/871 928.

13.07.2017 г. Салмонелоза

12.07.2017 г. На 13.07.2017г. от 13:30 часа в Конферентната зала на РЗИ-Бургас, ул. „Александровска“ 120, ет. 5, ще се проведе пресконференция за проведени съвместни мероприятия за спокоен туристически сезон. В пресконференцията участие ще вземат Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев и доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм – заместник изпълнителен директор на БАБХ.

27.06.2017 г. Във връзка с констатирани несъответствия по показател „обща алфа-активност“ на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Синьо Камене, община Средец, служители на РЗИ-Бургас връчиха на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас предписание с изх. № ДЗК-129/24.04.2017г. за провеждане на допълнителни анализи на питейната вода по радиологични показатели в акредитирана лаборатория.

05.06.2017 г. 5 юни - Световeн ден за опазване на околната среда Анализ на анкетно проучване на тема "Околна среда и здраве" сред ученици на възраст от 11 до 16 години в община Бургас

31.05.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А /17-0308/23.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАЛ - доц. Асена Стоименова, д. ф., относно блокиране и изтегляне на лекарствен продукт Bleomycin Medac 15 000 IU (Ph. Eur.) powder for solution for injection с парт. № К160719С, поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към I степен на риска за здравето, съгласно „Класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008г. - „лекарствен продукт, за парентерално приложение, който е замърсен“.

29.05.2017 г. КРИМСКА КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

25.05.2017 г. 31 май - Световен ден без тютюнев дим 2017: "Тютюнът - заплаха за развитие"
Анализ на анкетно проучване за разпространение на рисков фактор тютюнопушене сред ученици в област Бургас - 2017г.

18.05.2017 г. 21 май 2017г. - ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН Candlelight memorial 2017

17.05.2017 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А /17-0265/28.05.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д. ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от лекарствен продукт Albiomin 20% 50ml и 100ml- интравенозен инфузионен разтвор с партидни №№ В234036, В234176, В234475, В234506, В234514, В234636, В234834, В235145, В235256, В235535, В235684, В235785, В238066, В236016, В236066, В236155, В236245, В236246, В236316, В236325, В236326, В236366, В236416, В236484, В236556, В236605, В236704, В236734, поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към III степен на риска за здравето, съгласно „Класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008г. на МЗ (Обн. ДВ. Бр. 45 от 13 май 2008г.)- „лекарствен продукт, който е замърсен.

16.05.2017 г. На вниманието на общопрактикуващите лекари и специалисти от ЛЗБП и ЛЗИБП от регион Бургас

16.05.2017 г. 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2017   ПЛАКАТ

12.05.2017 г. Ефективни начини за промоция и превенция за здравословен начин на живот Солта-ползи и вреди за здравето  Препоръки за здравословно хранене  Хипертонията-причини и профилактика  Спрете цигарите и спечелете

19.04.2017 г. На вниманието на всички директори на учебно-възпитателни заведения: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 2014 г., изм. ДВ бр. 31 от 18.04.2017г.)

19.04.2017 г. 22 април - Световният Ден на Земята

06.04.2017 г. 7 април - Международен ден на здравето

05.04.2017 г.  ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола

23.03.2017 г. Епидемиологични данни за туберкулозата

20.03.2017 г. 22 март - Световен ден на водата

17.02.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д. ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие „Бионокс“, Русия, с вносител „БИОНОКС АН“ ООД. Продуктът е определен като лекарствен продукт, отговарящ на характеристиките на чл. 3 от ЗЛПХМ, а е пуснат на пазара като хранителна добавка. От страна на РЗИ-Бургас са предприети мерки за спиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

16.02.2017 г. Схема за анализ на здравословното състояние на деца и ученици

10.02.2017 г. НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ    14 февруари – Свети Валентин - Дейности

17.01.2017 г. На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето на човека:                                                                                                                                     Информация за задълженията на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено, съгласно въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества в концентрации по-високи от посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) №98/2013.                      1. Насоки изготвени от Европейската Комисия за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества   2.Листовка БГ    3.Листовка EN 4.Постер БГ   5.Постер EN

08.01.2017 г. 13:50ч. Заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности, но все още не са достигнати нива за обявяване на грипна епидемия. Към 11.00 ч на 08.01.2017 г. заболяемостта е 189,14 на 10 000 души население, или регистрирани 384 случая, при наблюдавано население 20302 души за област Бургас.

03.01.2017 г.  Уважаеми    колеги, във връзка с чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомяваме, че Медицински университет-Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.Срокът за подаване на документи за участие е от 04.01.2017г. до 10.01.2017г. Информация, относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на Медицински университет-Варна      www.mu-varna.bg--СДО--Конкурси

15.12.2016 г. ПОКАНА за измерване на костна плътност-20.12.2016 (Клуб на пенсионера на сдружение „БАПО”)

12.12.2016 г. ВАРИЦЕЛА

30.11.2016 г.  ЗАПАЗВА СЕ ТЕНДЕНЦИЯТА  ХИВ  ДА  СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПРЕДИМНО ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ. Тази година са открити нови 193 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 263 900 лица

30.11.2016 г.  ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

18.11.2016 г. Европейска седмица на изследването за ХИВ и 1 декември – Световен ден за борба със СПИН - График изследване

16.11.2016 г. АНАЛИЗ на проучване за разпространение на рисков фактор тютюнопушене - 2016 сред жени на възраст от 20 - 42 години в гр. Бургас

10.11.2016 г. 14 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА

10.11.2016 г. СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”  10 НОЕМВРИ 2016 г. -  1 ЮНИ 2017 г.                                                                                                 Регламент    Формуляр I фаза    Формуляр II фаза

10.11.2016 г. 17 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ - „Здравословно ний умеем в нашия град да живеем!“     ДЕЙНОСТИ

24.10.2016 г. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА     ПЛАКАТ  

21.10.2016 г. За поредна година България чрез Министерството на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.                                                ДИПЛЯНА СЗО   МЕДИК  ДЕТЕ  РОДИТЕЛ  НАД 65

11.10.2016 г. НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЕМА НА НАТРИЙ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ВЪЗРАСТ 15-75 ГОДИНИ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕКСКРЕЦИЯТА НА НАТРИЙ В УРИНАТА

10.10.2016 г. СКРИНИНГ През месец октомври 2016 г. в рамките на Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., в област Бургас стартират скринингови изследвания

05.10.2016 г. РЗИ-Бургас разполага с ваксина срещу Кримска –Конго хеморагична треска.
Ваксината е безплатна, желаещите магат да се имунизират в Имунизационен кабинет в РЗИ-Бургас, ул. Александровска № 120, ет. 1, стая 101.

21.09.2016 г. Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст

20.09.2016 г. На 21.09.2016 г. (сряда) от 15:30 ч. в „Морско казино” гр. Бургас, ще се проведе Кръгла маса, част от кампанията за популяризиране на устната профилактика и здравето на детските зъбки по „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България”

16.09.2016 г. Kампания "Да пазим своите деца!"

24.08.2016 г. Туларемия

24.08.2016 г. Антракс

17.08.2016 г. Топлинен и слънчев удар

28.07.2016 г. Световна седмица на кърменето 2016 - Ключ към устойчиво развитие

28.07.2016 г. Световна седмица на кърменето 1-7 август 2016г.

26.07.2016 г. Хепатит С

18.07.2016 г. Профилактика на салмонелозата

06.07.2016 г. Профилактика на стомашно-чревни инфекции

15.06.2016 г. КРИМСКА КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

06.06.2016 г. 26 ЮНИ - Световен ден за борба с наркоманиите

03.06.2016 г. 5 ЮНИ - Световен ден на околната среда

26.05.2016 г.  РЗИ-Бургас и Община Карнобат организират спортен празник под надслов „Животът е движение"
 

26.05.2016 г. 31 МАЙ СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН      ДЕЙНОСТИ

13.05.2016 г. 15 май - Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

13.05.2016 г. 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2016
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „НОРМАЛНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - ЗДРАВЕ ЗА БЪБРЕЦИТЕ”
В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, РУСЕ, СТАРА ЗАГОРА, БУРГАС, ПЛЕВЕН, БЛАГОЕВГРАД, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО И ДОБРИЧ
   
ПЛАКАТ
 

10.05.2016 г. ЦСМП-Бургас обявява свободни работни места със следните незаети щатни бройки на лекари и специалисти по здравни грижи към 01.05.2016, а именно: лекари-13бр.; фелдшери-7бр.; мед. сестри-8бр.

09.05.2016 г. 10 май – Световен ден на движението

19.04.2016 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСК ОТ МАЛАРИЯ
 

04.04.2016 г. СКАРЛАТИНА

Профилактика на риска от Легионерска болест - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛИ


СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с измерени превишени стойности на сероводород на територията на община Бургас на 31 март 2016г.

Обобщен анализ от анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи сред ученици от УВЗ в област Бургас

15.03.2016 г. Трето национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване, факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас, в рамките на “Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата”

14.03.2016 г. Пролетна умора

07.03.2016 г. МЕНИНГИТИ

10.02.2016 г. Започва кампания срещу употребата на алкохол и агресията в училище

08.02.2016 г. Инфекции, предавани по полов път

25.01.2016 г. ВАРИЦЕЛА

06.01.2016 г. ТРИХИНЕЛОЗАТА - ОПАСНО ПАРАЗИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ

05.01.2016 г. На вниманието на общопрактикуващите лекари

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ"... за повече информация

17 НОЕМВРИ 2015 г. През месец ноември 2015г. по Национална програма по превенция на хронични незаразни болести /НППХНБ - 2014-2020г./, в област Бургас стартират скринингови изследвания за: „Рак на маточната шийка“; „Рак на млечната жлеза“; „Рак на дебелото и право черво“.
Всички граждани, получили покани, ще могат да се изследват безплатно в регистрираните лечебни заведения, посочени в поканите, след предварително записване.
 

5 НОЕМВРИ 2015 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН

От днес, 08.10.2015г., в имунизационен кабинет на РЗИ–Бургас започна поставянето на противогрипна ваксина "Инфлувак" (Influvac)

05.10.2015 ОПАРАЗИТЯВАНЕ С ВЪШКИ

ДВИЖЕНИЕТО - ВАЖНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

23.02.2015. Инструкции за вземане и изпращане на материали за изследване за туларемия от хора, животни и вода

12.02.2015.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ; Наредба №8 от 18.03.2005г.

05.02.2015. Профилактика на онкологичните заболявания

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЕХИНОКОКОЗА

24.09.2014. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. (НППХНБ): Приложение 1 към програмата

17.09.2014. БЕЗПЛАТНА СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 9 ГОДИНИ -  Контакти

Информация и условия за участие по проект „Застъпници за пътна безопасност“ - http://rsa.open-youth.org/

Наредба № 2 /07.03.2013 за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения

11.07.2013 г. От 11 юли 2013г. влиза в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009г. ... за повече информация

13.05.2013 г. Информация относно разпространението на местна малария в съседна Турция. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. Запознайте се с информацията, както следва - съобщениесхема за химиопрофилактика в райони с разпространена малария (по СЗО - 2012 г.) разпространение на маларията по страни (по СЗО – 2012 г.).

09.04.2013 г. Методични указания за работа и движение на първичните документи „Съобщение за смърт" и „Свидетелство за перинатална смърт"; Документи

20.03.2013г. ЩЕ ПЪТУВАТЕ?
Бъдете подготвени и намалете риска да заболеете! ...
за повече информация


20.03.2013г.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ЧУЖБИНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНА ВИСОКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Пътуването в чужбина може да изложи на риск от различни заразни заболявания, типични за съответната държава.В наши дни всяка година от заразни болести, за които са създадени ваксини ...
за повече информация

 

Информация относно прилагане на координационните регламенти (в т.ч. Регламент (ЕО) №883/2004) и спазването на правата на осигурените европейски граждани, които получават спешна или неотложна медицинска помощ в България - тук

 


 

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768