Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Списък на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на диспансеризация (Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 и Приложение № 10 към чл. 21,ал.1): и Списък на заболяванията при деца и лица над 18г., за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация (Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 и Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2) по Наредба № 8 от 03.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020г.

Калолечението –ползи за здравето

РАДИАЦИОНЕН РИСК ОТ ОБЛЪЧВАНЕТО ОТ РАДОН В СГРАДИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

Актуална информация за граждани на ЕС и пътуващите до региони с местно предаване на вируса зика с последни препоръки за предпазване на бременни и връщащи се от региони с местно предаване на вируса зика

0800 13 454 Зелен телефон

Правила, при които българските граждани и тези на страни - членки на Европейския съюз могат да ползват медицинска помощ - "BG вариант"; "ENG вариант"; "Списък на лечебните заведения за болнична помощ"; "Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ".

Лаборатория по „Вирусология” - медицински изследвания.

Кампания за поощряване постиженията на екс-пушачите: онлайн инструмент iCoach

Информация за "Е - добавките" в храните


съобщения

19.02.2018 г. Обобщен анализ на анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи на тема "Семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве", сред ученици от област Бургас, през 2017 г.

13.02.2018 г. 14 февруари - Ден на влюбените  Дейности

05.02.2018 г. Полово-предаваните болести-мит, реална заплаха или вечната тема табу за хората?

05.02.2018г. Заповед № РД 15-68/05.02.2018 отменя действието на противоепидемичните мерки срещу разпространението на грипа във всичките му разновидности и острите респираторни заболявания на територията на област Бургас, считано от 05.02.2018 ...

29.01.2018г. Заповед № РД 15-62/28.01.2018 на Директора на РЗИ-Бургас - Действието на противоепидемичните мерки е в сила за периода от 30.01.2018г. до 02.02.2018г. включително...

24.01.2018г. Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 24.01.2018г., като ...    Заповед № РД 15-60/24.01.2018

22.01.2018г. Зимни депресии

17.01.2018г. Профилактика на варицелата

03.01.2018г. Трихинелозата - тежко, понякога смъртоносно заболяване

21.12.2017г. Алкохолни отравяния

06.12.2017г. Профилактика на салмонелоза

05.12.2017г. От 11.12.2017г. до 15.12.2017г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД ще се проведе „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза мото „Открий, лекувай, излекувай”

22.11.2017 г. РЗИ-Бургас организира провеждане на квалификационен курс за изпълнители на ДДД дейности. Курс за изпълнители на ДДД дейности ще се провежда при набиране на най-малко 5-ма кандидати, отговарящи на изискванията на раздел II, чл. 8 ал. 2 от Наредба №3/24.01.2005г. на МЗ /изм.бр. 14 от 15.02.2011г/. Допълнителна информация може да получите на телефон 056/807406, 0887819554. Лице за контакт: З. Цокова

17.11.2017 г. Информационен бюлетин за ХИВ

15.11.2017 г. 16 ноември – Международен ден за борба с тютюнопушенето „Пушенето и ти“!

13.11.2017 г. Министерство на здравеопазването, късометражни филми против тютюнопушенето по Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето:                 Денят на Яна  Невидимият    Пушенето на наргиле-факти и рискове за здравето

13.11.2017 г. Информация за епидемията от чума в Мадагаскар и мерки, които следва да се предприемат за намаляване риска от заразяване при пътуване в засегнатите райони

10.11.2017 г. Регионална здравна инспекция – Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александовска“ №120, търси да назначи по служебно правоотношение на длъжност „главен експерт“ в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве" (1 бр.), по заместване на дългосрочно отсъстващ служител, пълно работно време – 8 часа.

30.10.2017 г. През 2017г. РЗИ-Бургас продължава да работи по изпълнение задачите на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.     Попълнете анкета

27.10.2017 г. Резултатите от взетите проби на 26.10.2017г. /сутрин/ по микробиологични показатели...

26.10.2017 г. Във връзка с обилните валежи и последвалите наводнения на територията на общините Камено и Бургас...

23.10.2017 г. 20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата   Съобщение

19.10.2017 г. 20 октомври - Световен ден за борба с йоддефицитните заболявания

16.10.2017 г. 16 октомври - Световен ден на прехраната

10.10.2017 г.  Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст

10.10.2017 г. 10 октомври - Световен ден за психичното здраве                                                                        Стресът на работното място - личен и фирмен проблем

02.10.2017 г. Профилактика на грипа - ваксини

20.09.2017 г. Европейска седмица на спорта 23-30 септември 2017

20.09.2017 г. От 25.09.2017г. до 29.09.2017г. вкл. СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД организира „Седмица на отворени врати” за скрининг на риска за туберкулоза

13.09.2017 г. Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2017

12.09.2017 г. Указания за издаване на медицински бележки удостоверяващи отсъствието на ученици от учебните заведения по медицински причини

07.09.2017 г.  На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето на човека:   Информация за задълженията на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено, съгласно въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества в концентрации по-високи от посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) №98/2013. 

 В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 е открита телефонна линия +359(02) 814 70 70 на националната точка за контакт Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Линк към интернет страницата: http://gdbop.bg/bg/polezno.

1. Насоки изготвени от Европейската Комисия за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества  

2.Листовка БГ      3.Листовка EN       4.Постер БГ     5.Постер EN

05.09.2017 г. 10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата

07.08.2017 г. Слънцето - полза и вреда

31.07.2017 г. Световна седмица на кърменето 31.07 – 06.08.2017г.

25.07.2017 г. ЦСМП Бургас търси да назначи на длъжност "Лекар" 10 лица с образователно-квалификационна степен магистър; на длъжност "Фелдшер" 6 лица с образователно-квалификационна степен професионален бакалавър; на длъжност "Медицинска сестра" 5 лица с образователно-квалификационна степен бакалавър. Телефон за връзка със служител Човешки ресурси - 056/871 928.

18.07.2017 г. Стомашно-чревни инфекции

13.07.2017 г. Салмонелоза

12.07.2017 г. На 13.07.2017г. от 13:30 часа в Конферентната зала на РЗИ-Бургас, ул. „Александровска“ 120, ет. 5, ще се проведе пресконференция за проведени съвместни мероприятия за спокоен туристически сезон. В пресконференцията участие ще вземат Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев и доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, двм – заместник изпълнителен директор на БАБХ.

05.07.2017 г. Ваканция без риск

27.06.2017 г. Във връзка с констатирани несъответствия по показател „обща алфа-активност“ на водата, подавана във водопроводната мрежа на с. Синьо Камене, община Средец, служители на РЗИ-Бургас връчиха на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас предписание с изх. № ДЗК-129/24.04.2017г. за провеждане на допълнителни анализи на питейната вода по радиологични показатели в акредитирана лаборатория.

26.06.2017 г. "Седмица на отворени врати" за скрининг на риска за туберкулоза 26-30.06.2017

05.06.2017 г. 5 юни - Световeн ден за опазване на околната среда Анализ на анкетно проучване на тема "Околна среда и здраве" сред ученици на възраст от 11 до 16 години в община Бургас

31.05.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А /17-0308/23.05.2017 г. на изпълнителния директор на ИАЛ - доц. Асена Стоименова, д. ф., относно блокиране и изтегляне на лекарствен продукт Bleomycin Medac 15 000 IU (Ph. Eur.) powder for solution for injection с парт. № К160719С, поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към I степен на риска за здравето, съгласно „Класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008г. - „лекарствен продукт, за парентерално приложение, който е замърсен“.

29.05.2017 г. КРИМСКА КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

25.05.2017 г. 31 май - Световен ден без тютюнев дим 2017: "Тютюнът - заплаха за развитие"
Анализ на анкетно проучване за разпространение на рисков фактор тютюнопушене сред ученици в област Бургас - 2017г.

18.05.2017 г. 21 май 2017г. - ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН Candlelight memorial 2017

17.05.2017 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРО, АПТЕКИ, ДРОГЕРИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А /17-0265/28.05.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д. ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от лекарствен продукт Albiomin 20% 50ml и 100ml- интравенозен инфузионен разтвор с партидни №№ В234036, В234176, В234475, В234506, В234514, В234636, В234834, В235145, В235256, В235535, В235684, В235785, В238066, В236016, В236066, В236155, В236245, В236246, В236316, В236325, В236326, В236366, В236416, В236484, В236556, В236605, В236704, В236734, поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към III степен на риска за здравето, съгласно „Класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията на качество“, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1, от Наредба № 9 от 23.04.2008г. на МЗ (Обн. ДВ. Бр. 45 от 13 май 2008г.)- „лекарствен продукт, който е замърсен.

16.05.2017 г. На вниманието на общопрактикуващите лекари и специалисти от ЛЗБП и ЛЗИБП от регион Бургас

16.05.2017 г. 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2017   ПЛАКАТ

12.05.2017 г. Ефективни начини за промоция и превенция за здравословен начин на живот Солта-ползи и вреди за здравето  Препоръки за здравословно хранене  Хипертонията-причини и профилактика  Спрете цигарите и спечелете

19.04.2017 г. На вниманието на всички директори на учебно-възпитателни заведения: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр. 54 от 2014 г., изм. ДВ бр. 31 от 18.04.2017г.)

19.04.2017 г. 22 април - Световният Ден на Земята

06.04.2017 г. 7 април - Международен ден на здравето

05.04.2017 г. Здравно изложение „Зона здраве“ гр. Бургас

05.04.2017 г.  ИНСТРУКЦИЯ за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола

30.03.2017 г. Пролетна умора

29.03.2017 г. Морбили

23.03.2017 г. Епидемиологични данни за туберкулозата

20.03.2017 г. 22 март - Световен ден на водата

14.03.2017 г. "Седмица на отворени врати" 20-24.03.2017г. за скрининг на риска за туберкулоза

17.02.2017 г. НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ БУРГАС: В РЗИ-Бургас е получена Заповед № А 117-0088/14.02.2017 г. от доц. Асена Стоименова, д. ф.-Изпълнителен директор на ИАЛ относно блокиране и изтегляне на наличните в аптеки и дрогерии в страната количества от продукт с търговско наименование Имунофан спрей с производител Научно-производствено предприятие „Бионокс“, Русия, с вносител „БИОНОКС АН“ ООД. Продуктът е определен като лекарствен продукт, отговарящ на характеристиките на чл. 3 от ЗЛПХМ, а е пуснат на пазара като хранителна добавка. От страна на РЗИ-Бургас са предприети мерки за спиране и изтегляне на лекарствения продукт Имунофан спрей от търговската мрежа.

16.02.2017 г. Схема за анализ на здравословното състояние на деца и ученици

10.02.2017 г. НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ В ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ    14 февруари – Свети Валентин - Дейности

17.01.2017 г. На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето на човека:                                                                                                                                     Информация за задълженията на икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено, съгласно въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества в концентрации по-високи от посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) №98/2013.                      1. Насоки изготвени от Европейската Комисия за прилагане на Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекусори на взривни вещества   2.Листовка БГ    3.Листовка EN 4.Постер БГ   5.Постер EN

08.01.2017 г. 13:50ч. Заболяемостта от ОРЗ и грип сред наблюдаваното население достига предепидемични стойности, но все още не са достигнати нива за обявяване на грипна епидемия. Към 11.00 ч на 08.01.2017 г. заболяемостта е 189,14 на 10 000 души население, или регистрирани 384 случая, при наблюдавано население 20302 души за област Бургас.

03.01.2017 г.  Уважаеми    колеги, във връзка с чл. 18 от Наредба 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомяваме, че Медицински университет-Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.Срокът за подаване на документи за участие е от 04.01.2017г. до 10.01.2017г. Информация, относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на Медицински университет-Варна      www.mu-varna.bg--СДО--Конкурси

15.12.2016 г. ПОКАНА за измерване на костна плътност-20.12.2016 (Клуб на пенсионера на сдружение „БАПО”)

12.12.2016 г. ВАРИЦЕЛА

05.12.2016 г. СКАРЛАТИНА

30.11.2016 г.  ЗАПАЗВА СЕ ТЕНДЕНЦИЯТА  ХИВ  ДА  СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ПРЕДИМНО ПО СЕКСУАЛЕН ПЪТ. Тази година са открити нови 193 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 263 900 лица

30.11.2016 г.  ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

18.11.2016 г. Европейска седмица на изследването за ХИВ и 1 декември – Световен ден за борба със СПИН - График изследване

16.11.2016 г. АНАЛИЗ на проучване за разпространение на рисков фактор тютюнопушене - 2016 сред жени на възраст от 20 - 42 години в гр. Бургас

10.11.2016 г. 14 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА

10.11.2016 г. СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”  10 НОЕМВРИ 2016 г. -  1 ЮНИ 2017 г.                                                                                                 Регламент    Формуляр I фаза    Формуляр II фаза

10.11.2016 г. 17 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ - „Здравословно ний умеем в нашия град да живеем!“     ДЕЙНОСТИ

24.10.2016 г. МЕСЕЦ ОКТОМВРИ - ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА     ПЛАКАТ  

21.10.2016 г. За поредна година България чрез Министерството на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.                                                ДИПЛЯНА СЗО   МЕДИК  ДЕТЕ  РОДИТЕЛ  НАД 65

19.10.2016 г. 20 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ОСТЕОПОРОЗАТА

19.10.2016 г. 20 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

11.10.2016 г. НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЕМА НА НАТРИЙ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА ВЪЗРАСТ 15-75 ГОДИНИ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЕКСКРЕЦИЯТА НА НАТРИЙ В УРИНАТА

10.10.2016 г. СКРИНИНГ През месец октомври 2016 г. в рамките на Национална програма по превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., в област Бургас стартират скринингови изследвания

05.10.2016 г. РЗИ-Бургас разполага с ваксина срещу Кримска –Конго хеморагична треска.
Ваксината е безплатна, желаещите магат да се имунизират в Имунизационен кабинет в РЗИ-Бургас, ул. Александровска № 120, ет. 1, стая 101.

21.09.2016 г. Безплатна силанизация на деца от 5 до 8 годишна възраст

20.09.2016 г. На 21.09.2016 г. (сряда) от 15:30 ч. в „Морско казино” гр. Бургас, ще се проведе Кръгла маса, част от кампанията за популяризиране на устната профилактика и здравето на детските зъбки по „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България”

16.09.2016 г. Kампания "Да пазим своите деца!"

31.08.2016 г. Профилактика на вирусен Хепатит тип А

24.08.2016 г. Туларемия

24.08.2016 г. Антракс

17.08.2016 г. Топлинен и слънчев удар

09.08.2016 г. Анорексия и булимия

28.07.2016 г. Световна седмица на кърменето 2016 - Ключ към устойчиво развитие

28.07.2016 г. Световна седмица на кърменето 1-7 август 2016г.

26.07.2016 г. Хепатит С

18.07.2016 г. Профилактика на салмонелозата

18.07.2016 г. Калолечението - ползи за здравето

06.07.2016 г. Профилактика на стомашно-чревни инфекции

15.06.2016 г. КРИМСКА КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

06.06.2016 г. 26 ЮНИ - Световен ден за борба с наркоманиите

03.06.2016 г. 5 ЮНИ - Световен ден на околната среда

26.05.2016 г.  РЗИ-Бургас и Община Карнобат организират спортен празник под надслов „Животът е движение"
 

26.05.2016 г. 31 МАЙ СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН      ДЕЙНОСТИ

13.05.2016 г. 15 май - Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН

13.05.2016 г. 17 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2016
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „НОРМАЛНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - ЗДРАВЕ ЗА БЪБРЕЦИТЕ”
В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, РУСЕ, СТАРА ЗАГОРА, БУРГАС, ПЛЕВЕН, БЛАГОЕВГРАД, КЪРДЖАЛИ, ХАСКОВО И ДОБРИЧ
   
ПЛАКАТ
 

10.05.2016 г. ЦСМП-Бургас обявява свободни работни места със следните незаети щатни бройки на лекари и специалисти по здравни грижи към 01.05.2016, а именно: лекари-13бр.; фелдшери-7бр.; мед. сестри-8бр.

09.05.2016 г. 10 май – Световен ден на движението

05.05.2016 г. МАРСИЛСКА ТРЕСКА

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА, 24-30 АПРИЛ 2016 г.

19.04.2016 г.  НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН - ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСК ОТ МАЛАРИЯ
 

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята

13.04.2016 г. Хранене през пролетта

04.04.2016 г. СКАРЛАТИНА

Профилактика на риска от Легионерска болест - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛИ


СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с измерени превишени стойности на сероводород на територията на община Бургас на 31 март 2016г.

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата

Обобщен анализ от анкетно проучване за ниво на здравни знания, умения и нагласи сред ученици от УВЗ в област Бургас

22 март – Световен ден на водата: „По-чиста вода, по-добра работа“

17.03.2016 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН

За повишено внимание към хранителните взривове, причинени от трихинелоза

15.03.2016 г. Трето национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване, факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас, в рамките на “Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата”

14.03.2016 г. Пролетна умора

07.03.2016 г. МЕНИНГИТИ

23.02.2016 г. КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЕХИНОКОКОЗА /Кучешка тения/

10.02.2016 г. Започва кампания срещу употребата на алкохол и агресията в училище

08.02.2016 г. Инфекции, предавани по полов път

25.01.2016 г. ВАРИЦЕЛА

06.01.2016 г. ТРИХИНЕЛОЗАТА - ОПАСНО ПАРАЗИТНО ЗАБОЛЯВАНЕ

05.01.2016 г. На вниманието на общопрактикуващите лекари

Консорциум „Тренинг СМ Алайанс” в партньорство с БЛС и НЦОЗА предоставя двуетапно обучение /он-лайн и семинар/ на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ"... за повече информация

17 НОЕМВРИ 2015 г. През месец ноември 2015г. по Национална програма по превенция на хронични незаразни болести /НППХНБ - 2014-2020г./, в област Бургас стартират скринингови изследвания за: „Рак на маточната шийка“; „Рак на млечната жлеза“; „Рак на дебелото и право черво“.
Всички граждани, получили покани, ще могат да се изследват безплатно в регистрираните лечебни заведения, посочени в поканите, след предварително записване.
 

16 НОЕМВРИ 2015 г. Министерство на здравеопазването обяви национален ученически конкурс на тема „Посланици на здравето“ - запознайте се с материалите, както следва: информация за конкурса; регламент; формуляр за кандидатстване - първа фаза - 16 ноември– 15 декември 2015 г.; формуляр за отчитане на резултати - втора фаза - 20 декември 2015 г. – 10 май 2016 г.

5 НОЕМВРИ 2015 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ БУРГАСКИ РЕГИОН

БЕЗПЛАТНА СИЛАНИЗАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 8 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

От днес, 08.10.2015г., в имунизационен кабинет на РЗИ–Бургас започна поставянето на противогрипна ваксина "Инфлувак" (Influvac)

05.10.2015 ОПАРАЗИТЯВАНЕ С ВЪШКИ

ДВИЖЕНИЕТО - ВАЖНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

23.02.2015. Инструкции за вземане и изпращане на материали за изследване за туларемия от хора, животни и вода

12.02.2015.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ; Наредба №8 от 18.03.2005г.

05.02.2015. Профилактика на онкологичните заболявания

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЕХИНОКОКОЗА

03.11.2014. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ О ДО 18 ГОДИНИ

24.09.2014. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г. (НППХНБ): Приложение 1 към програмата

17.09.2014. БЕЗПЛАТНА СИЛАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ПОСТОЯННИ ДЪВКАТЕЛНИ ЗЪБИ НА ДЕЦА ОТ 6 ДО 9 ГОДИНИ -  Контакти

Информация и условия за участие по проект „Застъпници за пътна безопасност“ - http://rsa.open-youth.org/

Наредба № 2 /07.03.2013 за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения

11.07.2013 г. От 11 юли 2013г. влиза в сила Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009г. ... за повече информация

13.05.2013 г. Информация относно разпространението на местна малария в съседна Турция. Определен епидемиологичен и клиничен риск създава и нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни. Запознайте се с информацията, както следва - съобщениесхема за химиопрофилактика в райони с разпространена малария (по СЗО - 2012 г.) разпространение на маларията по страни (по СЗО – 2012 г.).

09.04.2013 г. Методични указания за работа и движение на първичните документи „Съобщение за смърт" и „Свидетелство за перинатална смърт"; Документи

20.03.2013г. ЩЕ ПЪТУВАТЕ?
Бъдете подготвени и намалете риска да заболеете! ...
за повече информация


20.03.2013г.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В ЧУЖБИНА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНА ВИСОКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ


Пътуването в чужбина може да изложи на риск от различни заразни заболявания, типични за съответната държава.В наши дни всяка година от заразни болести, за които са създадени ваксини ...
за повече информация

 

Информация относно прилагане на координационните регламенти (в т.ч. Регламент (ЕО) №883/2004) и спазването на правата на осигурените европейски граждани, които получават спешна или неотложна медицинска помощ в България - тук

 


 

 
           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768