Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

Демографски процеси и здравно състояние на населението от област Бургас

 

   Състояние и движение на населението

   Заболеваемост на населението

   Здравна мрежа - данните са в процес на обработка

   Медицински кадри

   Дейност на лечебните заведения

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768