Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

Аптеки в област Бургас 

Регистър на аптеките в Република България, в това число и на аптеките в Област Бургас, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, може да разгледате в сайта на Изпълнителна агенция по лекарствата на следния адрес:

http://www.bda.bg/bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители

ОТНОСНО притежателите на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:

Съгласно чл. 39 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите до 31 януари всяка година притежателите на лицензия за търговия на дребно съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, представят в Регионална здравна инспекция декларация, че няма промяна в обстоятелствата, при които е издадена лицензията, както и че не са възникнали обстоятелствата по чл. 41, ал. 1 ЗКНВП. Декларацията може да изтеглите тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезни връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Министерство на здравеопазването на Република България

Български фармацевтичен съюз

Регионална Фармацевтична Колегия Бургас

 

Европейска агенция по лекарствата

 

Европейски директорат по качество на лекарствата и здравеопазване, Страсбург

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768