Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

 

25.05.2018 г.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №120

*13.06.2018 г. Списък допуснати кандидати

22.05.2018 г. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: Старши нспектор в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве"

*13.06.2018 г. Списък допуснати кандидати

 

22.05.2018 г. Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност: Инспектор в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве"

*13.06.2018 г. Списък допуснати кандидати

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768