Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА РЗИ-БУРГАС

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

 

      02.08.2021   Конкурс се обявява за длъжността: Главен експерт в отдел “Химико-физични изследвания ,Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, пълно работно време

      02.08.2021   Конкурс се обявява за длъжността:Главен инспектор в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас;

      02.08.2021  Конкурс се обявява за длъжността: Главен експерт в Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето" при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, пълно работно време

17.02.2021  Обявление за провеждане на конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ-Бургас с месторабота - гр. Бургас, пълно работно време

           09.03.2021 Списък допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността Директор Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ-Бургас

           19.03.2021 Допуснатите до участие кандидати за длъжността директор на дирекция „Лабораторни изследвания” следва да се явят на тест на 06.04.2021г. от 15,00ч. в сградата на РЗИ-Бургас, ул.“Александровска“, №120, ет.5, Конферентна зала

           05.04.2021 Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ-Бургас

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768