Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА РЗИ-БУРГАС

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

20.12.2021 ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120, за длъжността: Началник на отдел "Здравно –техническа експертиза и контрол на води" в дирекция “Обществено здраве“ при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, пълно работно време-8ч

                 07.01.2022 Списък допуснати/ недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжност: началник на отдел „Здравно –техническа експертиза и контрол на води “Дирекция “обществено здраве“ при РЗИ-Бургас

                 19.01.2022 Допуснатите до участие кандидати за длъжността: началник на отдел „Здравно-техническа експертиза и контрол на води“ ,дирекция „Обществено здраве“ следва да се явят на тест на 09.02.2022г.от 11,00ч в сградата на РЗИ - Бургас, ул. “Александровска”, №120, етаж 5, Конферентна зала.

                  07.02.2022 СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността началник на отдел „Здравно –техническа експертиза и контрол на води“, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ-Бургас

                  04.03.2022 Списък класиране

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768