Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

К   О   Н   К   У   Р   С   И

За незаети длъжности в страната

22.05.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция - Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№ 120,  с месторабота гр. Бургас - 1 бройка на пълен работен ден; за длъжността: Главен експерт в отдел "Химико -физични изследвания", Дирекция "Лабораторни изследвания" при РЗИ-Бургас

25.03.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция - Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120, с месторабота гр. Бургас - 1 бройка на пълен работен ден; за длъжността: Началник на отдел "Противоепидемичен контрол", Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ-Бургас

15.04.2019 г. Допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността начлник на отдел "ПЕК", Дирекция “НЗБ“ при РЗИ- Бургас

25.03.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция - Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120, с месторабота гр. Бургас - 1 бройка на пълен работен ден; за длъжността: Старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол", Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ-Бургас

15.04.2019 г. Допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "ДЗК", Дирекция “ОЗ“ при РЗИ- Бургас

25.02.2019 г. Списък нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел„Организация на здравеопазната система и медицинска информатика “Дирекция „Медицински дейности“

20.02.2019 г. Допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността старши експерт в отдел ОЗСМИ, Дирекция “Mедицински дейности“ при РЗИ- Бургас

30.01.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция-Бургас със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№ 120 за длъжността: Старши експерт в отдел" Организация на здравеопазната система и медицинска информатика", Дирекция" Медицински дейности"при РЗИ-Бургас - 1 щатна бройка на пълен работен ден

09.01.2019 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 3 щатни бройки, на намалено работно време-7 часа

29.01.2019 г. Допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел МВП, дирекция “Надзор на заразните болести“ при РЗИ-Бургас

 Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Инспектор-Граничен контрол в отдел "Противоепидемичен контрол", Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ- Бургас, с месторабота- гр. Бургас, Пристанище-Бургас, 1 бройка, сменен режим на работа

29.01.2019 г. Допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността инспектор-граничен контрол в отдел ПЕК, дирекция “Надзор на заразните болести“ при РЗИ-Бургас

16.11.2018 г. Обявява се конкурс за назначаване на държавен служител в Регионална здравна инспекция- Бургас  със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска”№120 на длъжността: Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести"при РЗИ- Бургас, с месторабота гр. Бургас- 1 бройка, на намалено работно време-7 час

       07.12.2018 г.  Допуснати кандидати за длъжността Младши експерт в отдел "Микробиология, вирусология и паразитология" към Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ-Бургас, с месторабота гр. Бургас

 

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768