Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


   

 

 

 

 

 

 

Препратки

Връзки към други организации

Министерски съвет

Регистър на административните структури

Министерство на здравеопазването

Национална здравно – осигурителна каса / НЗОК/

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Национален осигурителен институт /НОИ/

Регионални здравни инспекции

Български лекарски съюз /БЛС/

Съюз на стоматолозите в България /ССБ/

Български червен кръст /БЧК/

Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване /МИЗЗО/

Световна здравна организация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За посещение в РЗИ

гр. Бургас

ул. "Александровска" № 120

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768