Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ - Бургас

Вътрешни правила: Приложение 1 - Протокол за устно заявяване на административна услуга

                                 Приложение 2 - Заявление за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

Достъп до обществена информация

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
 

Политика за поверителност при обработване на лични данни на РЗИ-Бургас

     Административни услуги, образци   

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" /АПФСО/

Дирекция "Медицински дейности" /МД/

Дирекция "Надзор на заразните болести" /НЗБ/

Дирекция "Обществено здраве" /ОЗ/

Дирекция "Лабораторни изследвания" /ЛИ/

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768