Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" /АПФСО/

*     0003. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

      Ø      Заявление по образец

*     0477. Издаване на заверен запис и допълнителен екземпляр от документ

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Заявление по образец за издаване на заверено копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК

*     2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

      Ø      Заявление по образец

*     2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (обр. УП-2), въз основа на ведомости и/или други документи намиращи се в архива и/или служебното/трудовото досие на лица работили в РЗИ-Бургас и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ-Бургас

      Ø      Заявление по образец

 

 

 

    

   

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768