Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

 

Общи и специалициализирани лекарски консултативни комисии в област Бургас

 

 

 

Заповедите за ЛККомисиите се издават от РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.

 

Приложение към заповедите

 

СПИСЪК ЛКК- 2022г. на Лечебни заведения за болнична помощ -област Бургас, определени със Заповед на директора на РЗИ-Бургас

СПИСЪК ЛКК- 2022г. на Лечебни заведения за извънболнична помощ -област Бургас, определени със Заповед на директора на РЗИ-Бургас

СПИСЪК на съставите на ТЕЛК към УМБАЛ Бургас

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ - Бургас

Заявление-декларация-образец може да изтеглите: Приложение-№-11-Заявление-декларация

   

Формуляри

Предложение за състав на ЛКК

Предложение за промяна в състава на ЛКК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768