Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 

Дирекция "Медицински дейности" /МД/

*   0341. Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

      Ø      Заявление аптеки

      Ø      Заявление ЛЗИБП

*   0465. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

      Ø      Заявление по образец

*   0685. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1088. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

      Ø      Заявление по образец

*   1336. Прекратяване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

      Ø      Заявление по образец

*   1349. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Заявление за промяна по образец

      Ø      Заявление за закриване по образец

      Ø      Декларация

*   1660. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, ал.1 от закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

      Ø      Заявление

      Ø      Заявление за промяна по образец

*   1793. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Книга за посещения по образец

      Ø      Съгласие по образец

  Ø      Удостоверение за регистрация     

      Ø      Заявление промяна по образец

*   2155. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

      Ø      Заявление по образец

      Ø      Регистър

*   2241. Издаване на становище за унищожаване на лекарства

      Ø     Заявление по образец

  Ø     Заповед за бракуване на лекарства

 

*   3041. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти отлечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

      Ø      Заявление за регистрация

      Ø      Заявление за промяна по образец

      Ø      Декларация

      Ø      Удостоверение

 

 

 

    

   

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768