Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

стр. 1, 2, 3, 4, 5

Административни услуги, образци  /стр.5/ 

* 40. Достъп до обществена информация

* 41. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Ø      Заявление по образец

* 42. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

   Ø      Заявление по образец

* 43. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

   Ø      Заявление по образец

* 44. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

   Ø     Заявление по образец

 

 

стр. 1, 2, 3, 4, 5

 

 

    

 

           
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768