Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 


 

 

 

 

   

 

Дирекция "Надзор на заразните болести" /НЗБ/

*   0467. Издаване на международен сертификат за ваксинация или профилактика

      Ø      Заявление по образец

*   0558. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

      Ø      Заявление по образец

*   0686. Издаване на сертификат за освобождаване от здравен контрол на кораб / сертификат за здравен контрол на кораб

      Ø      Заявление по образец

*   1102. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

      Ø      Заявление по образец

*   1796. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

      Ø      Заявление по образец

 

 

 

    

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768