Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 816262, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

  Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в област Бургас

 

      

 

 

Регистърът се води на основание на: ЗАКОН за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г.) и  НАРЕДБА № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г.)

Документи за регистрация

 

 

 

 

  Електронни адреси на медицинските центрове

 

За допълнителна информация - тел. 056 876791

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768