Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 816262, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

       Резултати от мониторинга на водите за къпане в зоната за къпане

 

    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2021 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2021 г.
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2020 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2020 г.
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2019 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2019 г.
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2018 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2018 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2017 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2017 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2016 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2016 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2015 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2015 г.
     
    *

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2014 г. 

      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2014 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2013 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2013 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2012 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2012 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2011 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2011 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2010 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2010 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ-Бургас територия, за 2009 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2009 г.
     
   

Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768