Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 816262, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

       Резултати от мониторинга на водите за къпане в зоната за къпане

 

    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2018 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2018 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2017 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2017 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2016 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2016 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2015 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2015 г.
     
    *

Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2014 г. 

      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2014 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2013 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2013 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2012 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2012 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2011 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2011 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2010 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2010 г.
     
    * Резултати от проведен мониторинг на водите за къпане в пунктовете на   пробовземане, намиращи се на контролираната от РЗИ Бургас територия, за 2009 г. 
      Обобщен регионален доклад  за качеството на морските води на територията на област Бургас за 2009 г.
     
   

Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768