Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

                                                                                                                  

Опасни нехранителни стоки, открити на територията на Европейския съюз

 

Нотификациите се получават по системата "RAPEX" -

 http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=550&selectedTabIdx=1

 

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти: слънцезащитни кремове за лице с марка Purito, закупени след 01 юни 2020г.

     

 

 

 

hh

ll

 
 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768