Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

Регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции                                                                                                                                   

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на "Наредба № 9 от 21 март 2005 г." за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции", обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Регистърът е създаден и се поддържа с Microsoft Excel 2010. За ползването му от по - ниски версии на Microsoft Office e необходимо наличието на конвертираща програма.

 

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768