Регионална здравна инспекция - Бургас

Адрес: 8000 гр. Бургас, ул. Александровска № 120, п.к. 659                                           тел. 056/ 807302, факс 056/ 816261 

 


 

 

 

 

   

 

 

  

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве                                                                                                                                               

Регистърът се създава и поддържа в РЗИ Бургас съгласно изискванията на чл.171 (1) от Закона за здравето.

Изискванията към лицата по този регистър са определени в:

 Наредба 7 /01.03.2005г.

Заявление за регистрация

Заявление за промяна

Заявление за заличаване

Съгласие по образец

Книга за посещения

 

 

Таксата за регистрация е 100лв., съгласно Тарифа /ПМС №7/17.01.2005г., ДВ. 9/ 25.01.2005г./

За допълнителна информация - тел. 056 807 404

 

 

                                                                      Този сайт е оптимизиран за Internet Explorer 5.0 или по - висока версия, при 32 битов цвят и резолюция 1024х768